برای فعال کردن سرویس هوشمند(IN)به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کنید

برای فعال کردن سرویس هوشمند(IN)به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کنید


از بیستم تیرماه مشترکان تلفن ثابت که قصد تماس و یا فعال کردن تلفن های شبکه هوشمند IN (با پیش شماره 909 )را دارند می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی در همه شهرهای استان نسبت به ایجاد دسترسی به این شبکه هوشمند اقدام...