راه اندازی «وای فای اول» در مکانهای عمومی یزد آغاز شد

راه اندازی «وای فای اول» در مکانهای عمومی یزد آغاز شد


جلسه کنترل پروژه بررسی مراحل پیشرفت پروژه وای فای استان یزد با حضور حسین پور مدیرکل راهبرد شرکت مخابرات ایران، کارشناسان همراه اول و شرکت نقش اول کیفیت(ناک)، مقوم مدیر مخابرات منطقه یزد و سایر مسئولان مخابرات استان...