تاریخ ثبت: 1396/05/22
خرید سی دی و کتاب دکتر همیز
نام  *  
نام خانوادگی  *  
کد حراست یا کارمندی  *  
شماره تلفن همراه  *  
درج اسم سی دی های درخواستی  *  
شماره تلفن همراه  *  

 


 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟