جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان مهریز لغایت فروردین سال 95
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93  پایان سال 94 وضعیت لغایت فروردین ماه 95 عملکردابتدای سال 95 لغایت فروردین
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 24532 25437 25500 63
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 55.8 57.9 58.1 0
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 9560 9717 9733 16
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 64.9 67.3 67.4 0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 45241 44903 44903 0
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 102.9 103.6 103.6 0
7  سایت BTS تعداد 39 44 47 3
8  سایت دیتا  تعداد 18 18 18 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 2583 3156 3194 38
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 15 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 7 7 7 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 70 70 70 0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 2 0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟