و امّا يزد، بندرگاهي‌ سرسبز بر ساحل‌ كوير

«كيست‌ و به‌ راستي‌ كيست‌ كه‌ بدين‌ وادي‌ رَه‌ سپُرد و چون‌ سري‌ به‌ برج‌ و باروهايش‌ مي‌زند لَختي‌، در كوچه‌هاي‌ آشتي‌ كنانش‌ قدم‌ مي‌زند و دَمي‌ در ساية‌ ساباطش‌ مي‌آرامد و لحظه‌اي‌ د ركنار آب‌ انبارش‌ درنگ‌ مي‌كند و آبي‌ خنك‌ مي‌نوشد و تماشا گر اوج‌ و شكوه‌ بناهاي‌ تاريخي‌ اش‌ مي‌شود و ساعتي‌ در كنار مردم‌ سختكوشش‌ مي‌نشيند و از «شيريني‌» و لطف‌ گويش‌ روانش‌ محظوظ‌ مي‌شود و در پاي‌ دستگاه‌هاي‌ بافندگيش‌ از هنر و تلاش‌ بافندة‌ يزدي‌ آگاه‌ مي‌شود، در شگفت‌ نماند و سرانگشت‌ حيرت‌ را به‌ لب‌ نگزد» و به‌ راستي‌ كيست‌ كه‌ در آرزويش‌ نباشد كه‌ روزي‌ بدين‌ وادي‌ گام‌ نهد؟!

 

نگاهي‌ به‌ سير ورود مخابرات‌ به‌ يزد
 
1275 (هـ ش‌) راه‌ اندازي‌ تلگراف‌ در يزد.
 
1305 (هـ ش‌) اولين‌ ارتباط‌ بي‌ سيم‌ بين‌ شهري‌ يزد.
 
1306 (هـ ش‌) ايجاد اوّلين‌ ارتباط‌ تلفني‌ يزد و تهران‌.
1315 (هـ ش‌) افتتاح‌ اوّلين‌ مركز تلفن‌ مغناطيسي‌ يزد با 200 شماره‌.
 
1340 (هـ ش‌) جانشيني‌ تله‌ تايپ‌ به‌ جاي‌ مورس‌.
 
1346 (هـ ش‌) راه‌ اندازي‌ اوّلين‌ مركز تلفن‌ خودكار يزد با2000 شماره‌.
 
1352 (هـ ش‌) ورود دستگاه‌ و سامانة‌ تلكس‌ به‌ يزد.
 
1372 (ه ش) ورود اولين مركز ديجيتال با ظرفيت 10000 شماره (S12)
 

1374 (ه ش) اولين برون سپاري فعاليتها به بخش خصوصي

 1375 (ه ش) ورود اولين مركز موبايل با ظرفيت 4000 شماره GSM

 1375 (ه ش) واگذاري اولين مشترك ديتا با پهناي باند 9600 B/S

 1378 (ه ش) راه اندازي اولين مركز سوئيچ MSCتلفن همراه در استان با ظرفيت 40 هزار شماره

 1379 ( ه ش) واگذاري اولين مشترك اينترنت باپهناي باند 64KB/S

 1381 ( ه ش) اجراي فيبرنوري سراسري

 1384 (ه ش) راه اندازي دفاتر ICTروستايي

 1386 (ه ش) راه اندازي اولين مركز موبايل روستايي GSMبا ظرفيت 40000 شماره

 1388( ه ش) راه اندازي دومين مركز تلفن همراه استان با ظرفيت 400 هزار شماره

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟