با نام و ياد خداوندگار مهرباني كه سعادت ابناي بشر را در گروه ارتباط آنها با يكديگر قرارداد و پاداش و عقاب خوش را به همزيستي توأم با صلح و آرامش با خودشان مقرر گردانيد.

بدون شك از زماني كه انسان، پرندگان دست آموز را وسيله اي براي ارتباط بين خودش قرارداد، تا هم اكنون كه اين وسايل ارتباط جمعي از شمار خارج شده است،تنها به دنبال فايق آمدن بر بي خبري و فرار از ظلمت نا آگاهي بوده است. ركني كه صلاح و فلاح انسان، برآن استوار است.

حتي جوامع پيچيده و سريع امروز با همه فرمولهاي غامض و دشوار اقتصادي، فرهنگي و سياسي اش نيز بر پاية اطلاعات، هرچه بيشتر، نظم ونسق مي يابند و بديهي است كه اين مهم، يعني اطلاعات و آگاهي، به عنوان قدرتمندترين و مؤثرترين سلاح و ابزار رشد و توسعه براي هر جامعه و كشوري، مطرح گردد. به اين دليل بسيار مهم است كه تمامي جوامع،دير يا زود، ناگريز از به كار گيري گسترده و به تمام معناي «فن آوري اطلاعات» در جامعة خود بوده و ملزم به نهادينه ساختن اين مهم مي باشند. شركت مخابرات استان يزد مفتخر است به آگاهي شما عزيزان برساند كه با فضل الهي و در راستاي گسترش شبكه هاي توانمندمخابراتي و ارتباطي استان توانسته است در چندين سال گذشته تا كنون به دستاوردهايي وسيع و ارزشمند در راستاي ايجاد ساختار قدرتمند مخابرات و فناوري اطلاعات، نايل گردد. به گونه اي كه هم اكنون اين شركت در زمزة موفق ترين شركت هاي مخابراتي استاني تلقي شده و از وضعيت نسبتاً مطلوبي برخوردار است.

همچنان و بيش از گذشته دست ياري همه عزيزان را فشرده و مشتاقانه، منتظر دريافت نظرات،پيشنهادهاو انتقادات مشفقانة شما، هستيم.

مهدی مقوم

رييس هيئت مديره و مدير عامل

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد

نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟