رئیس اداره مخابرات شهرستان (ابر کوه اردکان بافق تفت خاتم صدوق مهریز - میبد)

این اداره مسئولیت نگهداری شبکه تلفن ثابت و اولیه خدمات ارتباطی در بخش تلفن ثابت و همراه و کل امور فنی مخابراتی را در محدوده شهرستان مورد نظر بر عهده دارد این امور شامل نظارت و سرپرستی بر مراکز تلفنی و پیگیری و انجام امور پرسنلی ، اداری ، رفاهی ، خدماتی و پشتیبانی ، کارکنان محدوده شهرستان مذکور و توابع می باشد .

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟