اداره نظارت بر نگهداري و توسعه راه ، ساختمان و تاسيسات

اين اداره مسئوليت نظارت بر نگهداري و توسعه راه (راههاي روستايي مربوط به مراكز مخابراتي)، ساختمان و تاسيسات را برعهده دارد.

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟