مسئوليت بررسي و شناخت وضعيت فرهنگي و اجتماعي در شركت مخابرات استان يزد و انجام نظر سنجي هاي مربوطه و تلاش در جهت ايجاد جو فرهنگي و دوستانه در محيطهاي فني و اداري با اين اداره مي باشد . همچنين اداره روابط عمومي برآورد و منعكس كننده نظرات مردمي به مسئولين شركت و سخنگويي شركت در وسايل ارتباط جمعي و ... مي باشد. همچنين اين اداره مسئوليت اطلاع رساني به مردم و انجام نظر سنجي هاي مردمي را بعنوان يكي از وظايف اصلي خود بر عهده دارد.

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟