اين اداره مسئوليت حفاظت فيزيكي از كليه اماكن مربوط به شركت اعم از فني، اداري و رفاهي را بر عهده دارد همچنين مسئوليت نظارت و ارائه پيشنهاد لازم جهت برخوردبا تخلفات اداري كاركنان و يا نيرو هاي شاغل در بخش خصوصي را بر عهده دارد.

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟