مسئوليت استاندارد سازي فرآيندهاي اجرايي كارها، تدوين و يا اصلاح روشهاي كاري ، اصلاح يا تدوين فرمها و بر گه هاي مورد نياز شركت ، سازمان دهي مناسب و تعيين خطوط ارتباطي پستهاي سازماني و تدوين شرح وظايف مربوطه بر عهده اين اداره مي باشد. همچنين سامان دهي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها و امور مربوط به خصوصي سازي ، تحول اداري، بهره وري و... از وظايف ديگر اين اداره مي باشد

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟