مديريت محترم دفتر مدير عامل و هيئت مديره

مدير اين دفتر مسئوليت دبيري جلسات هيئت مديره را نيز بر عهده داشته و كاركنان اين حوزه ضمن ايجاد هماهنگي امور مربوط به دفتر مدير عامل، برنامه ريزي جلسات، ملاقاتها و بازديدهاي مدير عامل را نيز بر عهده دارند . همچنين نظارت بر كل دبير خانه ها در سح شركت مخابرات استان يزد و تهيه و تنظيم دستور جلسات هيئت مديره و بررسي مصوبات داخل و خارج از مخابرات يزد و ابلاغ موارد اجرايي را بر عهده دارند.

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟