اين كميسيون مسئوليت انجام فرآيند خريد خدمت و كالا و فروش اجناس اسقاط را بر اساس دستور العملهاي جاري (و از طريق انتشار آگهي هاي مناقصه و مزايده و...) بر عهده دارد.

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟