شاغل اين پست مسئوليت پيگيري و اجراي خاص امور موردي را از جانب مدير عامل بر عهده دارد.

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟