مسئوليت پيگيري و هماهنگي امور مربوط به ايثار گران با شاغل اين پست مي باشد .

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟