اين واحد مسئوليت كنترل گردش كارها و فعاليتهاي مالي در شركت را از نظر قوانين و مقررات جاري بر عهده دارد.

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟