تعيين صلاحيتهاي اخلاقي، فرهنگي و سياسي (امور گزينشي) كاركنان رسمي، قراردادي و نيروهاي بخش خصوصي را قبل از شروع به كار، بعهده اين واحد مي باشد

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟