مسئوليت امور مالي شركت و همچنين خريدوتداركات مايحتاج شركت اعم از لوازم و وسايل فني و تخصصي مخابراتي تا وسايل و ابزار اداري، رفاهي و پشتيباني را نيز برعهده دارد.

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟