مسئوليت ارزيابي عملكرد قسمهاي مختلف و كنترل ميزان انطباق عملكرد آنها با قوانين و آيين نامه هاي اداري و رسيدگي و پاسخگويي به شكايات افراد حقيقي و حقوقي از شركت مخابرات مي باشد.

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟