روزآمد نمودن اطلاعات وتخصص هاي كاركنان با ارائه كلاسهاي مختلف آموزشي و ايجاد زمينه لازم در اين زمينه با اداره آموزش و پژوهش مي باشد. همچنين بستر سازي و ايجاد زمينه مناسب براي توسعه امر پژوهش نيز برعهده اين اداره مي باشد.

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟