ردیف

نام مرکز

شهرستان

شهر

مشغول بکار مرکز

1

بهمن

ابرکوه

مهردشت

2557

2

شهید فلاحزاده

ابرکوه

ابرکوه

12571

3

عقدا

اردکان

عقدا

800

4

احمداباد+ترک آباد

اردکان

احمدآباد

3357

5

آیت ا...خاتمی

اردکان

اردکان

25485

6

اشکذر

اشکذر

اشکذر

6775

7

خضر اباد

اشکذر

خضرآباد

246

8

شهید ملائیان

بافق

بافق

14189

9

بهاباد

بهاباد

بهاباد

3144

10

نیر

تفت

نیر

1184

11

امام حسین(ع)

تفت

تفت

3693

12

امام خمینی تفت

تفت

تفت

6350

13

هرات

خاتم

هرات

4779

14

مروست

خاتم

مروست

3046

15

شهیدطباطبائی

مهریز

مهریز

14673

16

سلمان فارسی

میبد

میبد

8302

17

آیت ا...حائری

میبد

میبد

9149

18

آیت ا...اعرافی

میبد

میبد

16916

19

ندوشن

میبد

ندوشن

1085

20

زارچ

یزد

زارچ

6551

21

شهید بهشتی

یزد

شاهدیه

8448

22

شهیدمفتح

یزد

یزد

18336

23

امام خمینی

یزد

یزد

23082

24

هفتم تیر

یزد

یزد

34458

25

شهید صدوقی

یزد

یزد

30795

26

کوثر

یزد

حمیدیا

31397

27

رسالت

یزد

یزد

30481

28

شهیدروحپرور

یزد

یزد

34014

29

آزادگان

یزد

یزد

37312

30

شهیدمطهری

یزد

یزد

46829

جمع کل

440004

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟