شهرستان ابرکوه : خیابان شهید بهشتی

 

نام و نام خانوادگی

تلفن

موبایل

آدرس

رئیس مرکز

علی فلاح زاده

0353282200

09133587092

 

امور مشترکین

محمدحسین هدایتی

03532826666

09133572400

 

خدمات ارتباطی

ابوالفضل حمیدی زاده

03526828700

03526828900

09139518535

خیابان شهید باهنر- روبروی مسجد آقا

 

شهرستان اردکان : خیابان امام-  مرکز آیت ا...خاتمی

 

نام و نام خانوادگی

تلفن

موبایل

آدرس

رئیس مرکز

حسین میرزاده

0353222222

09131514916

 

امور مشترکین

جلال دهستانی

03532226666

09131526114

 

خدمات ارتباطی

امین حاجی احمدی

03532238830

09131529553

خیابان بسیج جنب بازار روز

خدمات ارتباطی

حسین محمودیان

03532239005

09133562004

خیابان امام روبرو بانک ملت

 

شهرستان میبد : بلوار بسیج- مرکز تلفن سلمان فارسی

 

نام و نام خانوادگی

تلفن

موبایل

آدرس

رئیس مرکز

یحیی کارگر

03532351222

09131513500

 

امور مشترکین

آبیاری

03532356600

09133554229

 

خدمات ارتباطی

زارع

 

03532324322

 

0913252715

خیابان امام روبرو بانک سپه

 

شهرستان مهریز : بلوار هفتم تیر- روبروی پمپ بنزین مرکز شهید حمزه طباطبائی

 

نام و نام خانوادگی

تلفن

موبایل

آدرس

رئیس مرکز

حسن ایوبی مهریزی

03532532000

09133523424

 

امور مشترکین

سید جلیل میروکیلی

03532527200

09134518727

 

خدمات ارتباطی

مجتبی حائری

03532527550

09132564566

بلوار7تیر روبرو مخابرات

 

 

شهرستان بافق : خیابان شهید تفکری- مرکز تلفن شهید ملائیان

 

نام و نام خانوادگی

تلفن

موبایل

آدرس

رئیس مرکز

یاصر نصرتی

03532422000

09132590698

 

امور مشترکین

محمدرضا عسکری

03532422112

09132557040

میدان ولیعصر جنب ورزشگاه

خدمات ارتباطی

سیدمحسن آثاری

03532422850

09131582173

خیابان وحشی بافقی جنب بانک سپه

 

مرکز محمدآباد

 

نام و نام خانوادگی

تلفن

موبایل

آدرس

رئیس مرکز

محمود حکیمی

03538363333
 

09149845328

 خیابان شهید مطهری

--------------- ---------------------- --------------- -------------------- -------------------------

 

 

مرکز بهمن (ابرکوه): مهر دشت- مرکز مخابرات بهمن

 

نام و نام خانوادگی

تلفن

موبایل

آدرس

رئیس مرکز

علی فلاح زاده

03532822000

09133587092

 

امور مشترکین

حمیدی زاده

03532828700

09139518535

 خیابان شهید باهنر روبرو مسجد بزرگ آقا

خدمات ارتباطی

هدایتی

03532826666

-

-

 

مرکز طزرجان (تفت) : ابتدای بلوار قدس اداره مخابرات شهرستان تفت- جنب فرمانداری

 

نام و نام خانوادگی

تلفن

موبایل

آدرس

رئیس مرکز

حسینعلی دهقانی

03532622222

09133546853

 

امور مشترکین

جواد طایفی

03532622112

09133529718

 

خدمات ارتباطی

فلاح

 
03532624748

-

حسینیه امام

 

مرکز هرات شهید رجائی (خاتم): خیابان امام- اداره مخابرات شهرستان خاتم.

 

نام و نام خانوادگی

تلفن

موبایل

آدرس

رئیس مرکز

عبدالرضا محمودی

03525722000

09131567962

 

امور مشترکین

خانم دهقان

03525723888

-09138627146

 

خدمات

صدیقه کاظمی نسب

03525721221

-

میدان معلم- خیابان شهید صدوقی

 

 

ردیف

نام مرکز

شهرستان

پیش شماره

1

بهمن

ابرکوه

3287

2

شهید فلاحزاده

ابرکوه

3282-3283

3

عقدا

اردکان

3228

4

احمداباد+ترک آباد

اردکان

3227

5

آیت ا...خاتمی

اردکان

3222-3223-3224-3225

6

خضر اباد

اشکذر

3274

7

اشکذر

اشکذر

3272

8

شهید ملائیان

بافق

3242-3243

9

بهاباد

بهاباد

3247

10

نیر

تفت

3265

11

امام حسین(ع)

تفت

3263

12

امام خمینی تفت

تفت

3262

13

هرات

خاتم

3257

14

مروست

خاتم

3258

15

شهیدطباطبائی

مهریز

3252-3253

16

سلمان فارسی

میبد

3235

17

آیت ا...حائری

میبد

3232

18

آیت ا...اعرافی

میبد

3233-3234

19

ندوشن

میبد

3231

 

 

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟