سابقه راه اندازي اولين خط تلفن در شهرستان اردكان به حدود 43 سال قبل ميرسد كه با 5 خط تلفن مغناطيسي تكسيم شروع به كار نمود، اين تعداد بعدا به 100 شماره افزايش و سپس تا سال 1352 به 300 شماره تلفن تكسيم رسيد. در زمان پيروزي انقلاب اسلامي 600 شماره تلفن در شهرستان اردكان مشغول به كار بوده است. اولين توسعه خودكار در سال 1361 با نصب مركز تلفن 2000 شمارهاي انجام شد. در سالهاي بعد توسعه ها به نحو چشمگيري افزايش يافت كه هم اكنون در مركز شهرستان 16100 شماره تلفن ديجيتال مشغول به كار ميباشد. نصب سوئچ 3400 شمارهاي ديجيتال در احمدآباد و ترك آباد و نصب سيزده مركز تلفن خودكار در روستاهاي تابعه شهرستان، تحت پوشش قرار گرفتن روستاهاي بالاي 4 خانوار، واگذاري 7630 شماره تلفن همراه و پوشش مطلوب تلفن همراه، بهره برداري از 3 سايت ديتا جهت دسترسي به شبكههاي اطلاع رساني ملي و بين المللي و اجراي فيبر نوري و بهره برداري از آن، نصب بيش از 172 شماره تلفن همگاني (كارتي، GSM ، شهري، رايگان و استيجاري) در سطح اردكان و احمدآباد و ترك آباد از جمله فعالتهاي انجام شده در زمينه مخابرات اين شهرستان ميباشد.

جدول مقايسه‌اي توسعه ارتباطات در شهرستان اردكان

31/5/85

وضعيت موجود

1384

1383

1378

1372

1367

1357

موضوع

31893

31381

22004

9332

6888

4000

450

تعداد تلفن منصوبه

20839

20555

19280

9208

6550

3600

385

تعداد تلفن مشغول بكار

8163

6735

4558

915

---

---

---

تعداد تلفن همراه

1/30

8/29

28.3

14.3

9/10

6

---

ضريب نفوذ تلفن ثابت

15

15

13

5

1

1

---

تعداد مراكز تلفن ثابت

16

15

14

2

---

---

---

تعداد سايت BTS

3

3

2

---

---

---

---

تعداد سايت ديتا

76

72

69

30

17

14

---

تعداد روستاهاي داراي ارتباط

284

275

241

132

34

12

---

تعداد تلفن همگاني

30

31

37

49

59

58

23

تعداد پرسنل رسمي

21

18

1

---

---

---

---

تعداد مشتركين ديتا

94/0

98/0

68/1

25/5

56/8

5/14

1/51

تعداد پرسنل به ازاء هزار شماره منصوبه تلفن ثابت

69239

68916

68161

64250

56400

48422

 

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟