وضعیت شاخصه های مخابراتی استان لغایت 1/3/1390

 

رديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت 1/3/1390

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

459884

4939

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

42.68

0.31

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

44.47

0.23

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

0

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

171

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

748800

5640

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

69.49

0.28

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

درصد

87

0

9

منصوبه

 

 

پورت

9266

24

10

دایرشده

4558

19

11

شرکتهای PAP

منصوبه

36071

600

12

دایرشده

27135

1760

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1354

0

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.31

-0.01

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟