وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  مهريز لغايت 1/11/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت دهه فجر سال 92

عملکرد ابتدای سال92 تاکنون

عملکرد دهه فجر سال 91 لغایت دهه فجر 92

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

22599

23530

931

1017

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

51.3

53.4

2.2

1.5

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

9753

9643

-110

-90

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

63.6

64.0

0.4

3.3

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

18764

19117

353

417

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

42.6

43.4

1

0.8

7

 سايت BTS

تعداد

38

38

0

0

8

 سايت ديتا

تعداد

12

12

0

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

793

1157

364

391

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

63

73

10

-123

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

0

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

546

562

17

17

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟