وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  صدوق لغايت 1/5/1393

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 92

وضعیت لغایت تیرماه سال 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

12338

12428

90

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.1

40.1

0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5545

5592

47

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

39.8

40.8

1

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

16536

16604

68

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

53.7

53.60

0

7

 سايت BTS

تعداد

17

17

0

8

 سايت ديتا

تعداد

9

10

1

9

سایت دیتا uso

تعداد

0

2

2

10

دایری ADSLمخابرات

پورت

1315

1497

182

11

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

10

10

0

12

سايت GSMروستائي

تعداد

10

10

0

13

 روستاهاي داراي ارتباط (ثابت و موبایل)

تعداد

58

58

0

14

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

0

15

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

3

1

16

فيبر نوري

كيلومتر

206

158

-48

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟